/ Svätí a starci - Reči / Duchovné budovanie človeka

Duchovné budovanie človeka

Duchovné budovanie človeka

 

 

Duchovné budovanie človeka v Christu pod vedením duchovného otca nie je samozrejmé. Predpokladá odozvu na lásku a starostlivosť, ktorú mu preukáže jeho duchovný otec. Prvým a základným predpokladom je láska. Puto, ktoré sa vytvorí medzi duchovným otcom a jeho duchovným dieťaťom, je vzájomná láska. Na lásku duchovného otca veriaci človek odpovedá svojou láskou.

Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Nič tak nepriťahuje v učení, ako keď človek miluje alebo je milovaný.“

Duchovné putá sú silnejšie ako telesné. Láska, ktorá pramení z Christa, je silnejšia ako tá, ktorá pochádza z príbuznosti krvi. Láska k nášmu duchovnému otcovi je pravá vtedy, keď sa vyjadruje ako dôvera k jeho osobe. Svojmu duchovnému otcovi sa celkom odovzdávame a považujeme ho za vodcu na našej ceste spásy. To znamená, že mu musíme dôverovať a bez pochybností konať tak, ako nám radí. Svätí Otcovia na tom dôrazne trvajú.

 

Ján Zozuľak

Duchovné budovanie človeka