/ Katechézy - Kázne / Teológia a duchovný život

Teológia a duchovný život

Teológia a duchovný život

 

Teológia a duchovný život sú v Pravoslávnej cirkvi navzájom úzko prepojené. Dogma a mravnosť sa vzájomne prelínajú. Správny duchovný život je nemysliteľný bez pravoslávnej viery a vyznanie viery predpokladá pravý duchovný život. Vybočenie v jednom obvykle spôsobí vybočenie aj v druhom.

Duchovný život sa nevyčerpáva len zachovávaním niektorých vonkajších náboženských povinností, ale má omnoho hlbší význam. Podľa učenia Cirkvi a na základe skúsenosti svätých Otcov duchovný život je účasťou na zbožšťujúcej blahodati Svätého Ducha. Poznanie Boha sa uskutočňuje prostredníctvom duchovného snaženia (νηπτική εργασία), ktoré je jedinou bezpečnou cestou odovzdanou svätými Otcami. Iné cesty „duchovnej dokonalosti“ sú vylúčené, pretože narážajú na dogmu Cirkvi a vedú na nebezpečné cestičky, ktoré určite vzďaľujú človeka od pravého poznania Boha.

 

Geórgios Kapsánis

Teológia a duchovný život