/ Svätí a starci - Reči / Znalosti duchovného otca

Znalosti duchovného otca

Znalosti duchovného otca

 

Nikodím Svätohorský vyzdvihuje znalosti a tým, ktorí chcú vykonávať službu duchovného otca, radí: „Ak sa chceš stať duchovným otcom, musíš sa od iných ľudí vyznačovať odlišnými znalosťami a skúsenosťou Starej a Novej zmluvy, dogiem viery, obsahu Symbolu viery a samozrejme byť vynikajúci v znalosti všetkých apoštolských, snemových a svätootcovských kánonov, obsahu Svätého Písma, ktoré musíš študovať deň a noc, a to takým spôsobom, aby si ich poznal naspamäť.“

Duchovný otec sa musí stále vzdelávať, aby mohol viesť tých, ktorí sa mu oddajú s dôverou, že ich povedie k spáse. Lekár študuje lekárske knihy, aby našiel liek a mohol predĺžiť dočasný život chorého pacienta, rovnako tak aj duchovný otec je povinný neustále študovať teologické knihy, aby našiel liek a mohol dať hriešnikom večný život a spásu.

 

Nikodím Svätohorský

Znalosti duchovného otca