/ Články a štúdie / Autonómna byzantská filozofia

Autonómna byzantská filozofia

 

Autonómna byzantská filozofia

 

Za predpokladu, že termínom byzantská filozofia chápeme zaoberanie sa byzantských spisovateľov antickou gréckou filozofiou, teda štúdiom a komentovaním základných otázok myslenia zahrnutých v antických gréckych filozofických textoch, ktoré sa týkajú sveta, prírody a človeka (logika a fyzika), znamená to, že byzantská filozofia zahŕňa hlavne texty od 9. storočia po Kr. až po pád Byzantskej ríše v roku 1453. Ide o texty Fótia Veľkého, Aretasa, Michaela Psella, Plétona a ďalších učencov, ktorí sa dôkladne zaoberali textami antických gréckych filozofov. To v predošlých storočiach pozorovať nemožno, preto podľa niektorých bádateľov od prvého do deviateho storočia nemôžeme hovoriť o byzantskej filozofii, ale o filozofii konca antiky a o filozofii neskorého helenizmu v prvých troch storočiach. Podľa tohto rozdelenia posledné obdobie je obdobím používania antickej gréckej filozofickej terminológie kresťanskými teológmi, ktoré končí Jánom Damaským vo východnej časti Rímskej (Byzantskej) ríše.

 

(Zdroj: www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf)

Autonómna byzantská filozofia