/ Katechézy - Kázne / Pokrstenie Kyjevskej Rusi

Pokrstenie Kyjevskej Rusi

Pokrstenie Kyjevskej Rusi

 

Kresťanská viera sa rozšírila do mnohých končín sveta vďaka misionárskemu úsiliu obetavých kazateľov Božieho slova. Do Ruska sa prvé kresťanské správy dostali cez obchodníkov, ktorí chodili z krajiny do krajiny a prišli do kontaktu aj s Byzantskou ríšou. V tej dobe boli obchodníci významnými osobami nielen preto, že prinášali veľké zisky svojim krajinám, ale aj preto, lebo ako cestovatelia po rôznych krajinách boli otvorení novým ideálom. Vďaka ním sa vytvorilo prvé kresťanské spoločenstvo najprv v meste Kyjev a potom v celej ruskej krajine.

Pri šírení kresťanstva v Rusku najviac pomohli dve veľké osobnosti ruského národa: kyjevská panovníčka Oľga a knieža Vladimír. Približne v polovici 10. storočia Oľga navštívila Konštantínopol, dala sa pokrstiť a prijala meno Helena. Ako prvá oficiálne priniesla evanjeliové svetlo do svojej ruskej krajiny. Kresťanský spôsob života Oľgy silne ovplyvnil jej vnuka, ruské knieža Vladimíra, ktorý veľmi obdivoval pravoslávne bohoslužby a byzantskú kultúru. Sám sa stal kresťanom a oženil sa s byzantskou princeznou Annou, sestrou cisára Vasilija. Potom zvolal obyvateľov svojej ríše, aby sa aj oni stali kresťanmi. Mnohí vysokí štátni hodnostári a veľké množstvo ruského národa sa dalo pokrstiť v rieke Dneper.

Ruská pravoslávna cirkev zaradila Oľgu (Helenu) a Vladimíra k svojim najväčším svätým, pretože po prijatí kresťanstva sa pričinili o výstavbu mnohých chrámov, monastierov a škôl. Kresťanstvo v Rusku pomáhali upevniť horliví misionári, ktorí tam prichádzali z Byzancie.

 

Ján Zozuľak

Pokrstenie Kyjevskej Rusi