/ Katechézy - Kázne / Sväté Písmo o niptickom živote

Sväté Písmo o niptickom živote

 

V Starej zmluve sa nachádza pasáž, kde sa hovorí o niptic­kom živote, o ktorom môžeme povedať, že je skutočným niptickým pokladom: „Dbaj, aby v tvojom srdci nevznikla podlá myšlienka…[1] Je to výzva k tomu, aby sme si dávali na seba pozor, aby sme po­drobne skúmali nesmierne hĺbky nášho srdca ako najvzdialenejšie hranice našej osobnosti, vedomej i nevedomej. V týchto slovách je vyjadrená prax a celkový rozmer niptického života.

V Prísloviach čítame: „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce…[2] V Evanjeliu podľa Matúša je nád­herné a veľmi poučné, no zároveň veľmi smutné podobenstvo o desiatich pannách,[3] ktoré nás vyzýva k niptickému životu, k duchovnej bdelosti, ostraži­tosti a povzbudenie k neustálej pripravenosti nevesty, ktorou je naša duša. V tomto podobenstve Christos zdôrazňuje nevyhnutnosť pripravenosti našej mysle, neustálu bdelosť nášho srdca, aby bolo ostražité a pozorné v strašnej a hustej tme hriešnych vášní. Z týchto slov je zrejmé, že Ženích – Christos označuje udržanie bdelosti za rozumnosť a stratu bdelosti za hlúposť.

 

Spracované podľa časopisu Nipsis, roč. 1, č. 2

Sväté Písmo o niptickom živote

[1] 5M 15, 9.

[2] Pr 4, 23.

[3] Pozri Mt 25, 1 – 13.