/ Svätí a starci - Reči / Isusova modlitba

Isusova modlitba

 

Otec Amvrosij Optinský písomne i ústne mnohým ľuďom radil, aby stále vyslovovali krátku Isusovu modlitbu: „Pane Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“

V tejto súvislosti povedal:

„Jeden brat sa opýtal druhého:

– Kto ťa naučil Isusovej modlitbe?

A on mu odpovedal:

– Démoni.

– Je to možné?

– Samozrejme. Bojovali proti mne hanebnými myšlienkami a ja som sa bránil tak, že som hovoril Isusovu modlitbu. Tak som si na ňu zvykol a naučil sa ju.“

 

Amvrosij Optinský

Isusova modlitba