/ Katechézy - Kázne / Nepriateľ človeka

Nepriateľ človeka

Nepriateľ človeka

 

Nepriateľom človeka, ktorý proti nemu bojuje, je svet a jeho príbuzní. Spasiteľ povedal: „A nepriateľmi človeku budú jeho vlastní domáci.“[1] Doteraz ťa nikto neobťažoval, ale od chvíle, keď si sa začal kajať a zmenil si svoj život a smer, začína vojna. Búri sa proti tebe manžel, manželka, deti a všetci sa k tebe správajú ironicky, obťažujú ťa, hádajú sa s tebou a nadávajú ti. Všetko toto sa deje preto, lebo sa modlíš, čítaš Evanjelium, pristupuješ k svätému Prijímaniu a už sa nezúčastňuješ na hriešnych svetských podujatiach. Všetko toto si kresťan vytrpí, ale napriek tomu nevybočí zo svojej cesty a svojho zápasu.

Nazvú ťa pobožným, spiatočníkom, fanatikom a mnohými inými prezývkami. Kresťan všetko toto prijíma s pokorou, pretože Christos povedal: „Blažení ste, keď vás budú pre mňa hanobiť a prenasledovať i všetko zlé na vás lživo hovoriť.“[2] Tento svet bojuje proti veriacemu kresťanovi, lebo ho chce urobiť svojím prívržencom.

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

 

Nepriateľ človeka

[1] Mt 10, 36.

[2] Mt 5, 11.