/ Katechézy - Kázne / Ľudské telo

Ľudské telo

Ľudské telo

 

Ďalším nepriateľom človeka, tvrdším a zákernejším ako svet, je telo, naše ja. Tu je potrebné objasniť, že keď hovoríme telo (σάρκα), nemáme na mysli ľudské telo (σώμα). Ľudské telo je palácom duše. Telo je chrámom Svätého Ducha.

V Evanjeliu telo je zmýšľaním duše, vnútorným človekom alebo, ako ho nazývame, „starým človekom“. Človek nie je taký, aký sa javí, ale taký, akého nevidno. V našom vnútri sú vášne a slabosti, ktoré sa postavia proti nám a budú s nami bojovať. Kresťan je volaný s nimi bojovať. Apoštol Pavol hovorí: „Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telu; navzájom si odporujú.“[1] Koľkokrát cítime, že telo sa búri cez rôzne túžby a vášne a veriaci kresťan je volaný ísť proti telu.

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

Ľudské telo

 

[1] Gal 5, 17.