/ Katechézy - Kázne / Čo je Boh

Čo je Boh

Čo je Boh

Vyvstáva otázka: Čo je Boh? Existuje Boh? Či snáď všetko o Bohu je výsledkom strachu, nevedomosti a poverčivosti ľudí? Ako je možné vysvetliť fakt, že všetky národy a dokonca aj tie najnerozvinutejšie, divoké kmene v džungli, všetci uctievajú bohov, ktorých sami zhotovili? Ako je možné vysvetliť, že ľudia vzdelaní, veľkí vedci, ako Newton a ďalší učenci a umelci verili a veria v Boha a vyznávajú túto svoju vieru?

Ako je možné vysvetliť, že po toľkom násilí a toľkých prenasledovaniach Christovej viery a Cirkvi nemôžu zo srdca ľudí vykoreniť ideu a vieru v Boha?

Ale otázka pretrváva: Čo je Boh? Existuje Boh? Odpoveď nám dáva Božie slovo: „Boh je Duch a tí, čo sa Mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde.“[1] Boh je Duch, nie je Ho vidieť, ani počuť, nedá sa uchopiť, ale zjavuje sa.

Zjavuje sa v stvorení. Ako maliara, ktorého sme nikdy nevideli, poznáme z diel, ktoré zhotovil a samozrejme nesú aj jeho podpis, rovnako aj Boh je poznávaný zo svojho stvorenia. Božie slovo hovorí: „Nebesá rozprávajú o Božej sláve a dielo Jeho rúk zvestuje pevnina.“[2] Aj apoštol Pavol hovorí: „Každý dom musí niekto vystavať, a Boh je Ten, ktorý všetko stvoril.“[3] Kozmos, svet, človek nie sú diela slepej náhody, ale diela všemúdreho Boha.

Všetko kričí, všetko svedčí o tom, že existuje Boh, existuje Stvoriteľ, akokoľvek by to neveriaci chceli zaprieť. Všetko kričí, všetko svedčí o Jeho prítomnosti. A ak by sme dokonca predpokladali, že Boh neexistuje, existuje, pretože nie je možné vysvetliť boj, ktorý sa proti Nemu uskutočňuje. Ako je možné bojovať proti niečomu, čo neexistuje?

Ale jestvuje aj niečo iné: Ako je možné vysvetliť prírodné zákony, že príroda funguje a existuje na základe prírodných zákonov? Otázkou je, kto dal tieto zákony? Všetci vieme, že zákony potrebujú zákonodarcov a pýtame sa: Kto je zákonodarca kozmu? Odpoveď je: existuje Boh, existuje Stvoriteľ, existuje zákonodarca.

Tí, ktorí zapierajú Boha, sú chorí v rozume. „Povedal blázon vo svojom srdci, že Boha niet…“[4] Nech nám ukážu jednu malú a bezvýznamnú vec, ktorá by vznikla sama bez majstra a potom uveríme, že celý tento kozmos s miliardami hviezd a toľkými galaxiami vznikol sám.

Zapieranie Boha otvára nepreklenuteľnú priepasť, ktorá nemôže byť preklenutá ničím, len Bohom. V tejto priepasti sa dnes nachádza veľmi veľa ľudí bez orientácie, bez kompasu. Zapieranie Boha sa ľudia snažia nahradiť inými bohmi, ktorých si sami zhotovili. Bohom sú dnes pre mnohých peniaze, materiálne statky, sex, zviditeľňovanie sa, sláva, veda, umenie, príroda a toľko ďalších modiel, ktoré vynašiel človek. Ateizmus vedie do chaosu, samovraždy, nuly.

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

Čo je Boh

 

[1] Jn 4, 24.

[2] Ž 18, 1.

[3] Žid 3, 4.

[4] Ž 13, 1.