/ Category / Čítanie na liturgii

Čítanie na liturgii

Čítanie z Evanjelia na 11. nedeľu Mt 18, 23 – 35 (zač. 77)   Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý sa…
Čítanie z Evanjelia Lk 18, 35 – 43 (zač. 93)   Keď sa blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi…
    Čítanie z Evanjelia na 14. nedeľu Mt 22, 1 – 14 (zač. 89)   Ježiš im znova hovoril v…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o slepom Jn 9, 1 – 38 (zač. 34)   Ako šiel, zbadal človeka, ktorý bol…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o Samaritánke Jn 4, 5 – 42 (zač. 12)   Ježiš prišiel do samarijského mesta nazývaného…
  Čítanie z Evanjelia na nedeľu o bezvládnom Jn 5, 1 – 15 (zač. 14)   Potom bol židovský sviatok a…
    Lk 14, 16 – 24 (zač. 76)   On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval…
  Čítanie z Evanjelia na 27. nedeľu Lk 13, 10 – 17 (zač. 71)   V sobotu učil v jednej synagóge.…
  Čítanie z Evanjelia na 19. nedeľu   Lk 6, 31 – 36 (zač. 26)   Ako chcete, aby ľudia…
Čítanie z Evanjelia na 18. nedeľu   Lk 5, 1 – 11 (zač. 17)   Raz, keď stál pri Genezaretskom…