/ Čítanie z Evanjelia / Nedeľa o bezvládnom

Nedeľa o bezvládnom

 

Nedeľa o bezvládnomČítanie z Evanjelia na nedeľu o bezvládnom

Jn 5, 1 – 15 (zač. 14)

 

Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo veľké množstvo chorých, slepých, chromých, ochrnutých, ktorí čakali, kým sa voda pohne, pretože z času na čas do rybníka zostupoval anjel a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, akákoľvek choroba by ho trápila. Bol tam istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš vyzdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, ktorý by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda, a kým tam dôjdem sám, iný zostúpi predo mnou.“ Ježiš mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď vyzdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota, preto Židia uzdravenému hovorili: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ On im odpovedal: „Ten, ktorý ma uzdravil, mi povedal: Vezmi si lôžko a choď!“ Opýtali sa ho: „Kto je ten človek, ktorý ti povedal: Vezmi si lôžko a choď?“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil od zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. Potom ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, vyzdravel si, už viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie.“ Ten človek odišiel a povedal Židom, že to bol Ježiš, ktorý ho uzdravil.

 

Nedeľa o bezvládnom