/ Svätí a starci - Životopisy / Svätý Juraj (Georgios)

Svätý Juraj (Georgios)

Svätý Juraj (Georgios)

 

Svätý Juraj pochádzal z Kappadokie v Malej Ázii. Jeho rodičia boli veľmi zbožní a poskytli mu dobrú kresťanskú výchovu. Ale čoskoro ostal bez otca, ktorý mučenícky zomrel za Christa. Tie časy boli pre kresťanov veľmi ťažké, pretože vtedajší cisár Dioklecián bol strašným prenasledovateľom kresťanov. Vďaka starostlivosti jeho dobrej matky Juraj napredoval vo vzdelaní a kresťanskom spôsobe života. Keď mal 18 rokov, zobrali ho do rímskej armády a pre svoju bystrosť, mužnosť a iné prednosti rýchlo dosiahol vysokú armádnu hodnosť. To však neovplyvnilo Juraja, ba naopak, so smútkom myslel na kresťanov, ktorí trpeli za Christa. Modlil sa k Bohu, aby sa aj on stal hodným brániť kresťanskú vieru svojím životom.

Prišiel čas a Juraj dostal príkaz pochytať a mučiť kresťanov. Nielenže odmietol vykonať takýto príkaz, ale dokonca pred cisárom s odvahou vyznal Christa. Prekvapený Dioklecián sa ho usiloval prehovoriť, ale odvážny mladík ešte s väčšou odvahou vyhlásil: „Som kresťan a chcem zomrieť za Christa.“ Po tomto smelom vyznaní viery cisár Dioklecián prikázal uväzniť Juraja a kruto ho mučiť. Juraj s Božou pomocou znášal najstrašnejšie mučenia. Najprv ho neľútostne bili, potom priviazali na koleso, ktoré otáčali a nože pripevnené na podstavci zraňovali jeho telo. Ale Boh odmenil veľkú vieru Juraja. Uzdravil mu jeho rany a pomáhal mu znášať aj mnohé ďalšie mučenia, aby sa stal Víťaz (Pobidonosec), ako ho pomenovala Cirkev.

Keď pohania videli jeho odvahu, mnohí uverili v pravého Boha, dokonca aj niektorí príbuzní cisára Diokleciána. To ešte viac rozčúlilo cisára, preto nariadil sťať Jurajovi hlavu. Tak svätá duša veľkomučeníka Juraja odišla k Trojjedinému Bohu.

Cirkev zaradila Juraja medzi svojich svätých a jeho pamiatku si pripomína 23. apríla/6. mája. Nazýva ho veľkomučeník za jeho neobyčajnú trpezlivosť a hrdinstvo pri mučeniach. Nazýva ho aj divotvorec pre mnohé jeho zázraky, preto ho veriaci kresťania stále prosia, aby vypočul ich modlitby.

 

Ján Zozuľak

Svätý Juraj (Georgios)