/ Svätí a starci - Životopisy / Ctihodný Maxim Vyznávač

Ctihodný Maxim Vyznávač

Ctihodný Maxim Vyznávač

 

Ctihodný Maxim Vyznávač sa narodil bohatým a urodzeným rodičom v Konštantínopoli v roku 580. Získal vynikajúce teologické, filologické a filozofické vzdelanie. Pre jeho duchovné i administratívne schopnosti ho cisár Iráklios vymenoval za prvého tajomníka, ale tejto funkcie sa rýchlo vzdal, aby bojoval za pravdu pravoslávnej viery, ktorú obhajoval pred herézou monoteletistov. (Monoteletisti hlásali, že Christos má len jednu vôľu.)

Maxim prijal mníšstvo a začal tvrdý a nemilosrdný boj s heretikmi. Vo svojom úsilí sa stretol s mnohými prekážkami, hlavne zo strany cisára Konstasa ΙΙ. (641 – 668), zástancu monoteletistov, ktorý zvolal pseudo-snem. Ten ctihodného Maxima odsúdil, uvalil na neho kliatbu a nakoniec ho vydal správcovi mesta, aby ho potrestal.

Ctihodného Maxima nemilosrdne bičovali a odrezali mu jazyk i pravú ruku. Jeho zmrzačené telo divotvorným spôsobom vydržalo ešte tri roky a vydalo najjasnejšie svedectvo viery a odovzdania sa Bohu. Po niekoľkodňovej chorobe v roku 662 odovzdal svoju blaženú dušu na mieste vyhnanstva – v pevnosti Schimaris v pontskom meste Laziki.

Jeho sväté ostatky pochovali v monastieri svätého Arsénia. Z jeho hrobu každú noc vychádzalo svetlo, ktoré osvetľovalo celú oblasť a potvrdzovalo jeho svätosť.

Pamiatku ctihodného Maxima Vyznávača si Christova Cirkev pripomína 21. januára. Prenesenie jeho svätých ostatkov si pripomína 13. augusta.

 

Zdroj: saint.gr (preložil Juraj Zozuľak)

Ctihodný Maxim Vyznávač