/ Svätí a starci - Životopisy / Svätá Glykería

Svätá Glykería

Svätá Glykería

 

Svätá Glykería sa narodila v Trajanupolise v 2. storočí po Christu, keď bol cisárom Antoninus Pius (138 – 161). Jej otec Makários bol veľmi urodzeným človekom.

Glykería už ako mladé dievča prijala kresťanstvo a nebojácne hlásala kresťanskú vieru. Keď miestnemu vládcovi Savvínovi oznámili, že Glykería je kresťanka, dal si ju predvolať.

Mladá kresťanka si na čelo namaľovala svätý kríž, ochotne k nemu prišla a veľmi odvážne pred ním vyznala svoju vieru v Spasiteľa Isusa Christa. Rozčúlený Savvínos ju násilne priviedol do pohanského chrámu, aby sa pomodlila a obetovala modlám.

Glykería po vrúcnej modlitbe rozbila sochu pohanského boha Dia. Rozzúrení pohania ju vytiahli von a so zlosťou ju začali kameňovať, ale odvážnej kresťanky sa nedotkol ani jeden kameň, čo spôsobilo, že mnohí uverili v Christa.

Po rôznych mučeniach, ktoré podstúpila, ju uvrhli do väzenia, kde katechizovala a priviedla ku kresťanskej viere väzenského dozorcu Laodíkia, ktorý následne odvážne vyznal svoju vieru a sťatím hlavy mučenícky zomrel za Christa.

Keď sa Glykería opakovane odmietla zriecť svojej viery, krutý tyran Savvínos nariadil, aby ju znovu mučili a hodili divým šelmám, ktoré voči nej cítili rešpekt a neroztrhali ju, hoci ju jedna z nich pohrýzla. Poranenie spôsobilo, že o niekoľko dní svätá Glykería odovzdala svoju večnú dušu Bohu.

Jej sväté ostatky si prevzal iraklijský biskup Domítios a uložil ich na dôstojné miesto neďaleko mesta. Kresťania na toto miesto prichádzali vzdať úctu ostatkom svätej Glykeríe, pri ktorých sa udialo veľa zázrakov. Uzdravovali sa pri nich ľudia telesne chorí aj posadnutí démonmi.

Cirkev si pa­miatku tejto mučeníčky kresťanskej Cirkvi pripomína 13. mája.

 

Ján Zozuľak

Svätá Glykería