/ Správy a informácie / Púť zo Stropkova do Ladomírovej

Púť zo Stropkova do Ladomírovej

Púť zo Stropkova do Ladomírovej

 

Dňa 9. septembra 2023 sa uskutočnila púť zo Stropkova do Ladomírovej. Púť sa začala svätou liturgiou v chráme Položenia rizy Presvätej Bohorodičky v Stropkove, po ktorej nasledovala beseda o metropolitovi Lavrovi (Škurlovi). Pani doktorka Mária Belovičová priblížila život a pôsobenie vladyku Lavra na Slovensku a v Spojených štátoch amerických. Zároveň porozprávala o svojich osobných stretnutiach s týmto významným človekom a vyzdvihla jeho cnosti. Potom Mária Novysedláková porozprávala o metropolitovi Lavrovi a jeho silnej modlitbe, ktorá viackrát pomohla jej rodine.

Po besede a modlitbách pútnici vyrazili na 16-kilometrovú trasu, ktorá viedla do Ladomírovej cez dediny Chotča, Vyškovce, Vislava a Vagrinec. Vo Vislave mal otec Ján Zozuľak prednášku o živote svätých vierozvestcov Konštantína (Cyrila) a Metoda, o ich príchode a pôsobení na území Veľkej Moravy.

Následne sa pútnici vydali na poslednú časť trasy do Vagrinca, kde v chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky otec Peter Soroka vysvetlil význam monastiera v Ladomírovej pre obnovu pravoslávia na Slovensku.

 

Katarína Zozuľaková

Púť zo Stropkova do LadomírovejPúť zo Stropkova do LadomírovejPúť zo Stropkova do LadomírovejPúť zo Stropkova do LadomírovejPúť zo Stropkova do LadomírovejPúť zo Stropkova do LadomírovejPúť zo Stropkova do Ladomírovej

Púť zo Stropkova do Ladomírovej