/ Správy a informácie / Zosnul starec Mojsej Svätohorský

Zosnul starec Mojsej Svätohorský

Zosnul starec Mojsej Svätohorský

V nedeľu 1. júna 2014 v ranných hodinách zosnul starec Mojsej Svätohorský, ktorý mal v poslednej dobe vážne zdravotné problémy. Koniec jeho života bol pokojný a ctihodný. „Krátko pred zosnutím pristúpil k svätej Eucharistii a videl troch svätých“, povedal Metropolita Kastorie Serafím.

Mních Mojsej sa narodil v Aténach v roku 1952. Na Svätú Horu Atos prišiel žiť mníšskym životom ako tridsaťpäťročný. Venoval sa maľovaniu ikon, poézii a písaniu kníh. Napísal 52 kníh a viac ako tisíc článkov. Mnohé jeho knihy boli preložené do rôznych jazykov. Na pozvanie čelných predstaviteľov univerzít, metropolitov a združení prednášal v Grécku i v zahraničí.

Mních Mojsej sa zúčastnil na 80 konferenciách, na ktorých vystúpil s prednáškou. Pri príležitosti 200 rokov od zosnutia svätého Nikodíma Svätohorského sa v októbri 2009 zúčastnil aj na vedeckej konferencii na Prešovskej univerzite v Prešove, na ktorej zhodnotil dielo a duchovný odkaz Nikodíma Svätohorského, jednej z najväčších osobností Pravoslávnej cirkvi koncom 18. a začiatkom 19. storočia.

Pracoval ako prvý tajomník Svätej Kinotity na Svätej Hore Atos. Dvadsať rokov bol šéfredaktorom svätohorského časopisu Protáton a členom významných združení. Posledných 25 rokov bol starcom kalyvy svätého Jána Zlatoústeho, ktorá patrí skýtu svätého Panteleimona – Kutlumusiu.

 

Ján Zozuľak

 

(Zdroj: http://www.agioritikovima.gr)

Zosnul starec Mojsej Svätohorský