/ Čítanie z Evanjelia / Nedeľa svätých otcov prvého všeobecného snemu

Nedeľa svätých otcov prvého všeobecného snemu

Nedeľa svätých otcovJn 17, 1 – 13 (zač. 56)

 

Keď to Ježiš hovoril, pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby aj Syn oslávil teba. A ako si mu dal moc nad každým telom, rovnako tak on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. A večný život je to, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako bol stvorený svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne, a oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Ja prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete, a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi vo svete, ja som ich zachovával v tvojom mene. Tých, ktorých si mi dal, som ochránil, a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Teraz však idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby v sebe mali moju dokonalú radosť.

Nedeľa svätých otcov prvého všeobecného snemu