/ Čítanie z Evanjelia / Uzdravenie slepca pri Jerichu

Uzdravenie slepca pri Jerichu

Uzdravenie slepca pri Jerichu

Čítanie z Evanjelia

Lk 18, 35 – 43 (zač. 93)

 

Keď sa blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul zástup, ktorý tadiaľ prechádzal, opýtal sa, čo sa deje. Povedali mu, že prichádza Ježiš Nazaretský, a on vykríkol: „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, ktorí išli vpredu, mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl.“ A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa zachránila.“ Hneď začal vidieť, nasledoval Ho a oslavoval Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

Uzdravenie slepca pri Jerichu