/ Čítanie z Evanjelia / Uzdravenie posadnutého chlapca

Uzdravenie posadnutého chlapca

Uzdravenie posadnutého chlapca

Čítanie z Evanjelia na 10. nedeľu

Mt 17, 14-23 (zač. 72)

 Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačný a veľmi trpí; lebo často padá do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale nemohli ho uzdraviť.“ Ježiš odpovedal: „Ó, neveriace a skazené pokolenie! Dokedy budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Priveďte mi ho sem!“ Ježiš mu pohrozil a démon z neho vyšiel. Od tej chvíle bol chlapec zdravý. Potom prišli učeníci k Ježišovi a osamote sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Pre vašu malú vieru. Ozaj, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam!, tak prejde. A nič vám nebude nemožné.“ Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom. Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A veľmi sa zarmútili.

Uzdravenie posadnutého chlapca