/ Katechézy - Kázne / Hodnota človeka

Hodnota človeka

Hodnota človeka

 

V poslednej dobe v našej spoločnosti došlo k prevratným zmenám. Otvorili sa nové možnosti a radikálne sa zmenil spôsob života. Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy volajúce po skvalitnení života a zlepšovaní medziľudských vzťahov. V tomto procese môže výraznou a podstatnou mierou napomôcť kresťanská antropológia, ktorá zdôrazňuje hodnotu človeka ako Božieho obrazu. Ak vezmeme do úvahy, že Otcovia Cirkvi sú jedinými autentickými vykladačmi Svätého Písma, potom svätootcovská antropológia je svetlom, ktoré môže účinne pomôcť pri vyriešení problémov výchovy, ktoré dnes trápia rodičov i vychovávateľov a často ich vedú do bezradnosti, zúfalstva a bezvýchodiskovosti. Veľký psychiater v Ženeve a neskôr profesor v Amerike I. Caruso v prológu gréckeho vydania svojho diela Psychanálysis kai sýnthesis tis ypárxeos píše:

„Čím hlbšie vnikám do vedy o duši, zisťujem, že ak chce niekto vyriešiť jej problémy, musí sa vrátiť k prameňom kresťanskej antropológie… Ale súčasné myslenie ešte nezačalo hľadať zhodu psychológie s duchom Otcov Cirkvi… Raz by životodarné učenie kresťanskej antropológie malo čerpať poučenia z filozofie Otcov Cirkvi.“

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007.

Hodnota človeka