/ Category / Mníšstvo

Mníšstvo

  Pravoslávna cirkevná obec v Topoľčanoch zorganizovala v dňoch 10. – 17. júna 2024 pútnický 8 dňový letecký zájazd na grécke ostrovy…
      Dňa 18. júla 2024 sa pri príležitosti 800. výročia založenia Benediktínského opátstva sv. Beňadika na Skalke uskutoční…
  Rozhovor Bc. Marty Mochnackej s profesorom ThDr. Jánom Zozuľakom, PhD. v roku 2009.     Zdroj: Bardejovská televízia TV Kanál Príbehy…
  Mnísi, nazývaní Svätohorci (Αγιορείτες), žijú na tomto mieste už viac ako tisíc rokov a celé stáročia sa usilujú o očisťovanie duše…
  Je december roku 1990. Loď Axion estin s pútnikmi na palube sa po dvojhodinovej plavbe pomaly blíži k prístavu Dafni na…
  V rámci uvažovania o legende ako žánri je vhodné spomenúť i knihu Paterik, ktorú možno charakterizovať ako zbierku s…
   Pravoslávna cirkevná obec v Topoľčanoch v dňoch 10. – 17. júna 2024 organizuje pútnický 8 dňový letecký zájazd do Grécka. Navštívime…
Diváci v Bratislave mali možnosť vidieť unikátny dokumentárny film o mníšškej republike Atos a o každodennom živote pravoslávnych mníchov. Film so…
  Rôzne okolnosti a duchovné potreby ma veľmi často viedli do skromnej kalyvy starca Paisija. Stále som sa snažil získať…
    Spomienky na prvé stretnutie so starcom Paisijom Svätohorským sa hlboko a nezmazateľne vryli do mojej pamäte. Spôsob života…