/ Správy a informácie / Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry

Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry

Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry

 

V utorok 2. mája 2017 o 15.00 hod. sa v Bratislave v priestoroch Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku (Palisády 29) uskutoční prednáška na tému

 

„Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry“.

 

Prednášať bude ThDr. Ján Zozuľak, PhD., profesor z Katedry filozofie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý priblíži myšlienkové bohatstvo Východorímskej (Byzantskej) ríše a vplyv myšlienok byzantských mysliteľov na ďalšie generácie filozofov.

 

Podujatie organizuje Veľvyslanectvo Helénskej (Gréckej) republiky v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie na Slovensku.

 

Prednáška sa uskutoční v slovenskom jazyku so simultánnym tlmočením do angličtiny.

 

 

(Zdroj: http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/slovakia.html)

 

Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry

 

 

Pozvánka (pdf)]

[gview file=”https://www.pravoslavnekrestanstvo.sk/wp-content/uploads/2017/04/Byzantskι-filozofia-v-rιmci-eurλpskej-kultμry.pdf”]