/ Svätí a starci / Monastier v Lekatse

Monastier v Lekatse

Monastier v Lekatse 

Nikto nevie, kedy bol postavený starý monastier v Le­katse. Ale keď kapitán Zervas postavil nový, mnísi odišli a usadili sa v novom.

Raz v noci jeden mních zrazu videl, ako z chrámu vychádza oslepujúce svetlo. Pomyslel si, že chrám začal horieť, preto utekal informovať igumena, archimandritu Amvrósia. A, ako bolo prirodzené, urobil všetko preto, aby predišiel zlu.

Ale aká to bola čudná vec! Keď sa priblížil, zbadal chrám vo vnútri zaplavený plameňmi. Skočil dnu a vtedy sa jeho prekvapenie znásobilo. Teraz sa mu chrám zdal vo vnútri naplnený sviežosťou a vonku obkolesený plameňmi. Vyšiel von a videl, ako plamene mieria k hore, ako utekajú k starému monastieru.

Tento úkaz sa zopakoval druhý aj tretí raz. Tretíkrát jeden mních s nohami jeleňa na príkaz igumena utekal za týmto svätým svetlom, ktoré vystupovalo smerom k staré­mu monastieru. A videl ho. Smerovalo priamo do chrámu, zastavilo sa a zhaslo na svätom oltári.

Toto znamenie urobilo veľký dojem na igumena i na všetkých bratov. Ale ako si to mali vysvetliť? Nedôverovali svojmu úsudku, svojej myšlienke, preto igumen spolu s mníchom, ktorý videl toto sväté svetlo po prvýkrát, sa išli poradiť k biskupovi. Všetko mu podrobne vyrozprávali, avšak biskup nebol ochotný dať im nejakú odpoveď. Povedal im:

– Pomodlime sa, aby nám sám Pán zjavil svoju svätú vôľu. A každé ráno sem budete prichádzať a informovať ma.

A tak počas jedného týždňa igumen spolu s mníchom chodili k biskupovi, ale zjavenie nebolo. Nebola žiadna odpoveď.

Posledný deň sa biskup zrazu opýtal:

– Povedz mi, igumen, chrám v novom monastieri bol posvätený?

– Nie, vladyka, – odpovedal igumen. Kde by tam pri­šiel biskup, na také pusté a nebezpečné miesto?

Vtedy biskup podal vysvetlenie:

– Toto nám hovorí Boh. Neposvätený chrám sa musí rýchlo posvätiť, aby zostúpila blahodať Svätého Ducha a posvätila ho, celý ho naplnila, dnu i vonku, a zvlášť svätý oltár, svätým svetlom.

A skutočne, o niekoľko dní biskup posvätil chrám. Odvtedy sa nikdy nezopakoval tento úkaz. Biskup to vy­svetlil správne.

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.:

Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012.

Monastier v Lekatse