/ Prezentácia kníh / Verím v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev

Verím v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev

Verím v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev

Kniha Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“ vysvetľuje, čo je Cirkev a aké sú jej charakteristiky. Hlavným cieľom Cirkvi, ktorá začala svoju históriu zostúpením Svätého Ducha, je spása, posvätenie a zbožštenie človeka.

Prvá Cirkev, ktorá bola založená v Jeruzaleme v deň Päťdesiatnice, bola viditeľná, konkrétna komunita veriacich, spoločenstvo, ktoré pestovalo evanjeliové cnosti, a zúčastňovalo sa na Jeho zmŕtvychvstalom a zbožštenom Tele, teda na svätej Eucharistii. To znamená, že ide o komunitu veriacich, ktorú ustanovil samotný Boh a ktorej členovia sa tajomne zjednocujú prostredníctvom svätého krstu a svätého Prijímania. Najdôležitejšou črtou tejto komunity veriacich bolo každodenné zhromaždenie, ktorého centrom bolo lámanie chleba, teda svätá Eucharistia, a Božie slovo.

Cirkev je svätá, zatiaľ čo jej členovia, veriaci kresťania, zápasia, aby sa prostredníctvom Christa stali svätými. Cirkev ako svätá, čistá a bezúhonná zjavuje svetu svoju svätosť a navždy zostáva slnkom svätosti v tme hriechu. Cirkev je svätá, preto aj jej dielo je posväcujúce.

Kniha je doplnená poučnými príbehmi zo života svätých

 Stéfanos K. Anagnostópoulos

Verím v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev