/ Čítanie z Evanjelia / Vzkriesenie syna vdovy

Vzkriesenie syna vdovy

Vzkriesenie syna vdovy

 

Čítanie z Evanjelia na 20. nedeľu

Lk 7, 11 – 16 (zač. 30)

 Potom odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Nain. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzal ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju Pán uvidel, prišlo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ Potom pristúpil, dotkol sa már a keď nosiči zastali, povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A odovzdal ho jeho matke. Všetkých sa zmocnil strach, oslavovali Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.“

Vzkriesenie syna vdovy