/ Čítanie z Evanjelia / Uzdravenie dvoch slepcov a nemého

Uzdravenie dvoch slepcov a nemého

Uzdravenie dvoch slepcov a nemého

Čítanie z Evanjelia na 7. nedeľu

Mt 9, 27 – 35 (zač. 33)

  Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci, ktorí volali: „Zmiluj sa nad nami, Syn Dávidov!“ Keď vošiel do domu, slepci pristúpili k nemu a Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Odpovedali mu: „Áno, Pane.“ Nato sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane podľa vašej viery.“ A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil a povedal: „Dbajte o to, aby sa to nikto nedozvedel!“ Oni však, len čo vyšli von, rozniesli chýr o ňom po celom kraji. Keď (slepci) vychádzali, priviedli k nemu nemého človeka, posadnutého démonom. A keď vyhnal démona, nemý prehovoril. Zástupy sa divili a hovorili: „Také niečo sa v Izraeli ešte nikdy nestalo.“ Farizeji však hovorili: „S pomocou vládcu nad démonmi vyháňa démonov.“ Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh v ľude.

 

Uzdravenie dvoch slepcov a nemého