/ Správy a informácie / Byzantská filozofia a byzantská kultúra

Byzantská filozofia a byzantská kultúra

Byzantská filozofia a byzantská kultúra

 

Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského,

Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií,

Slovenská spoločnosť byzantských štúdií,

Slovenská jednota klasických filológov

vás pozývajú na prednášku Byzantská filozofia a byzantská kultúra,

ktorú prednesie prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.

7. apríla 2016 o 17.00 hod.

 

Byzantská filozofia a byzantská kultúra

Pozvánka (pdf)

[gview file=”https://www.pravoslavnekrestanstvo.sk/wp-content/uploads/2016/04/179b-Byzantska-filozofia-a-byzantska-kultura-pdf.pdf”]