/ Správy a informácie / Byzantská filozofia a byzantská kultúra

Byzantská filozofia a byzantská kultúra

Byzantská filozofia a byzantská kultúra

 

Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského,

Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií,

Slovenská spoločnosť byzantských štúdií,

Slovenská jednota klasických filológov

vás pozývajú na prednášku Byzantská filozofia a byzantská kultúra,

ktorú prednesie prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.

7. apríla 2016 o 17.00 hod.

 

Byzantská filozofia a byzantská kultúra

Pozvánka (pdf)

Download (PDF, Unknown)