/ Svätí a starci - Reči / Oslobodenie sa od vášní

Oslobodenie sa od vášní

Oslobodenie sa od vášní

 

Hrubý povraz je zhotovený z tenkých vlákien. Jedno tenké vlákno ťa neudrží zviazaného, ani ťa nemôže udusiť, pretože ho ľahko môžeš pretrhnúť a oslobodiť sa. Ale keď ťa zviaže hrubý povraz, udrží ťa zviazaného, ba dokonca ťa môže aj udusiť. Ľahko ho ani nepretrhneš, ani sa z neho nevyslobodíš. Ako hrubý povraz vzniká z tenkých a slabých vlákien, rovnako tak ľudské vášne vznikajú z malých hriechov, ktoré človek na začiatku ešte môže pretrhnúť a zanechať. Keď opakujeme hriech za hriechom, povraz je stále silnejší a silnejší, až kým sa nakoniec neupletie vášeň, ktorá človeka robí tak škaredým, akým môže byť iba samotná vášeň. Nemôžeš ju už ľahko odseknúť, ani od seba odhodiť, ani sa s ňou rozísť. Ó, keby sa ľudia na začiatku chránili od hriechov! Netrápilo by ich potom oslobodenie sa od vášní. „Odsekávať zakorenené vášne je rovnako ťažké, ako odsekávať si prsty,“ povedal istý mních na Svätej Hore Atos. Svätému Emiliánovi pomohlo oslobodiť sa od hriešnych vášní pamätanie na smrť a pochopiteľne aj Božia blahodať, bez ktorej je ťažké oslobodiť sa z okov vášní. Z otroctva vášní zachraňuje človeka časté premýšľanie o blízkej smrti, pokánie a vyprosovanie všemocnej blahodate od Boha.

Raz sa svätého Sisoja opýtali:

– Za aký čas je možné vykoreniť vášne?

Svätec odpovedal:

– Len čo v tebe vzklíči jedna vášeň, hneď ju vykoreň.

 

Z pripravovaného prekladu knihy Nikolaja Velimiroviča Ochridský prológ.

Zo srbského jazyka preložil Peter Soroka

Oslobodenie sa od vášní