/ Svätí a starci - Reči / Pán domu

Pán domu

Pán domu

 

Kým si na zemi, považuj sa za hosťa Pána domu – Christa. Keď si za stolom, On ťa hostí. Keď dýchaš vzduch, dýchaš Jeho vzduch. Keď sa kúpeš, kúpeš sa v Jeho vode. Keď cestuješ, cestuješ po Jeho zemi. Keď zhromažďuješ majetok, zhromažďuješ Jeho majetok. Keď míňaš, míňaš Jeho majetok. Keď si mocný, On ti dovolil, aby si bol mocný. Keď si v spoločnosti ľudí, nachádzaš sa v spoločnosti ďalších Jeho hostí. Keď si v prírode, nachádzaš sa v Jeho záhrade. Keď si v samote, On je prítomný. Kdekoľvek sa pohneš, On ťa vidí. Čokoľvek urobíš, On si to pamätá. On je najpozornejším Pánom domu, akého si kedy navštívil. Aj ty buď voči Nemu pozorný. U dobrého pána domu má byť aj dobrý hosť. Sú to jednoduché slová, ktoré ti ukazujú veľkú pravdu. Všetci svätí poznali túto pravdu a podľa nej nasmerovali svoj život, preto ich nesmrteľný Pán domu v nebi odmenil večným životom a na zemi slávou.

 

Z pripravovaného prekladu knihy Nikolaja Velimiroviča Ochridský prológ.

Zo srbského jazyka preložil Peter Soroka

Pán domu