/ Svätí a starci - Reči / Prečo ľudia odpadajú od kresťanstva

Prečo ľudia odpadajú od kresťanstva

Prečo ľudia odpadajú od kresťanstva

 

Prečo mnohí dobre vzdelaní a pokrstení ľudia odpadajú od kresťanstva a upadajú do filozofie a do vedeckých teórií, akoby to bolo niečo správnejšie, než kresťanstvo? Hlavne z dvoch príčin: buď kvôli povrchnej znalosti kresťanstva alebo kvôli hriechu. Povrchná znalosť kresťanstva vedie k odpadnutiu a hriech uteká od Christa ako zločinec pred sudcom. Povrchní a nemorálni kresťania boli často rovnako rozhorčenými nepriateľmi kresťanstva ako pohania. Povrchným a nemorálnym ľuďom je lepšie kúpať sa v plytkej kaluži ľudského myslenia, ako v nebezpečnej Christovej hĺbke. Lebo tých, ktorí úprimne idú za Christom, Christos pozýva do väčšej a väčšej hĺbky, ako kedysi apoštola Petra: „Odraz na hlbinu!“ Svätý Marek Askéta píše, že Boží zákon chápeme primerane napĺňaniu Božích prikázaní. „Neznalosť ženie človeka hovoriť opačne, ako je užitočné, a bezočivosť rozmnožuje neresť.“

 

Z pripravovaného prekladu knihy Nikolaja Velimiroviča Ochridský prológ.

Zo srbského jazyka preložil Peter Soroka

Prečo ľudia odpadajú od kresťanstva