/ Svätí a starci - Svedectvá / Nasledovanie Christa

Nasledovanie Christa

 

Nasledovanie Christa

Kňaz v chráme zodvihol oči z Evanjelia, zahľadel sa do Antonových očí a pomaly hovoril:

– Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a peniaze rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma.[1]

– Áno, otče, – povedal Anton s dojatím. Pán ku mne hovorí.

Obrátil sa a zbadal jeho ikonu.

– Ja som svetlo sveta a ten, kto ma nasleduje, nebude kráčať v tme, ale bude mať svetlo života, čítal na ikone.

– Budem ťa nasledovať, Pane môj, povedal rozhodným hlasom a odišiel. Potom predal majetok, ktorý mu zanechali jeho rodičia a peniaze rozdal chudobným. Už ľahký ako anjel – pretože anjeli nemajú ani bohatstvo ani peniaze – sa vo veku devätnásť rokov celkom odovzdal Bohu.

 

Ján Zozuľak

Nasledovanie Christa

 

[1] Mt 19, 21.