/ Audiovizuálny materiál - Audio - video / Otče náš

Otče náš

Otče náš

Spieva: Pravoslávny zbor pri chráme svätých Cyrila a Metoda v Bardejove

 

 

Pieseň Otče náš (mp3)

 

Dirigent: Svetlana Oroszová

 

Otče náš