/ Čítanie z Evanjelia / Viera kanaánskej ženy

Viera kanaánskej ženy

Viera kanaánskej ženy

 

Čítanie z Evanjelia na 17. nedeľu

Mt 15, 21 – 28 (zač. 62)

Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu vyšla istá kanaánska žena z toho kraja a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi démon.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Odpovedal im: „Som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ Ona však prišla, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“ On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ A ona povedala: „Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia odrobinky, ktoré padajú zo stola ich pánov.“ Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si želáš.“ A od tej hodiny jej dcéra ozdravela.

 

Viera kanaánskej ženy