/ Category / Zmŕtvychvstanie Isusa Christa

Zmŕtvychvstanie Isusa Christa

  Spievajú sestry z poľského pravoslávneho monastiera Pokrova Božej matky v Turkovicach     Christos voskrese radosť prinesie (mp3) Christos voskrese radosť…
      Spieva: Pravoslávny zbor pri chráme svätých Cyrila a Metoda v Bardejove   Pieseň Christos voskres (mp3)     Dirigent:…
  To on je ten, ktorý zostúpil z nebies na zem kvôli trpiacemu, toho si obliekol v lone a ako…
  Ctihodný Jozef z kríža sňal tvoje najčistejšie telo, ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového…
  Dňa 11. apríla 2015 sa počas schádzania Blahodatného ohňa v chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme nad zapálenými sviečkami veriacich kresťanov objavili…
      Christos vstal z mŕtvych, smrťou smrť zničil a súcim v hroboch život daroval.     Христос воскресе из мертвых, смертию…
  Dni Paschy (Veľkej noci), ale aj ostatných veľkých sviatkov, spôsobujú, že kresťan viac prežíva svoju vieru, pretože celá atmosféra…
Čítanie z Evanjelia na Paschu Jn 1, 1 – 17 (zač. 1)   Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo s…