/ Prezentácia kníh / Nikolaj Velimirovič

Nikolaj Velimirovič

Nikolaj Velimirovič

Monografia Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy predstavuje strhujúci život a dielo jedného z najväčších mysliteľov 20. storočia, ktorý bol veľkou osobnosťou srbského národa. Pôsobil ako diplomat, filozof, historik, spiso­va­teľ, básnik, rečník, národný bu­diteľ, sociálny pracovník a cirkevný vodca. Aktívne sa zúčastňoval na všetkých dôležitých udalostiach dramatickej histórie srbského národa v prvej polovici 20. sto­ročia.

Nikolaj Velimirovič sa vyznačoval nadpriemernou inteligenciou. Štu­doval významné texty najznámejších spisovateľov východ­nej i západnej európskej kultúry. Zvlášť ho priťa­hovala filo­zofia, psychológia, história a filológia. Ako dvadsať­štyri ročný mal už preštudované diela takých autorov, akými sú Njegoš, Shakespeare, Voltaire, Nietzsche, Marx, Puškin, Tolstoj, Dostojevský a ďalší. Získal dokto­ráty na univerzitách v Berne a Ženeve vo Švajčiarsku, dokto­rát z Oxfordu, čestný doktorát honoris causa Cambridgskej univerzity, čestný doktorát Univerzity v Glasgowe, doktorát z Kolumbijskej uni­verzity.

Nikolaj Velimirovič žil v období dvoch svetových vojen, kedy sa radikálne menila politická, spoločenská i sociálna situácia ľudí. Prednášal na univerzitách v Anglicku a USA. Angažoval sa v sociálnej práci. Počas druhej svetovej vojny bol uväznený v koncentrač­nom tábore v Dachau v Nemecku. Z väzenia bol vyslobodený tesne pred ukončením vojny vďaka pomoci 36. americkej divízie spojených síl. V tábore smrti pretrpel kru­té mučenia. Zomrel v USA v roku 1956 vo veku 76 rokov.

Autor: Ján Zozuľak

Počet strán: 88

Rozmery: 147 x 218 mm (formát A5)

ISBN: 80-968883-1-5

 

Názov: Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy