/ Svätí a starci - Svedectvá / Nebeská vôňa

Nebeská vôňa

Nebeská vôňa

 

Bol druhý deň Paschy, keď sa na Svätej Hore Atos konala litánia s divotvornou ikonou „Dostojno jest“. Starec Paisij bol vo svojej kélii a modlil sa. Zrazu začal pociťovať nebeskú vôňu, ktorá naplnila jeho kéliu, ale nemohol pochopiť, čo bolo jej príčinou. Keď prezrel všetky izby, pochopil, že vôňa prichádza zvonku.

Vyšiel von, kde bola vôňa omnoho intenzívnejšia a v tej chvíli počul zvuk zvonov a talanda. Litánia s ikonou „Dostojno jest“ práve prechádzala neďaleko kélie starca. Vôňa vychádzala z miesta, kadiaľ prešli s divotvornou ikonou.

Keď sa pútnici vzďaľovali s ikonou a nebolo už počuť zvuk talanda, ustupovala aj nebeská vôňa. O tejto udalosti starec poobede porozprával otcovi A.

 

Prevzaté z knihy: Jeromních Christodoulos Svätohorský: Starec Paisij. Bratislava 2015

Nebeská vôňa