/ Category / Svätí a starci – Svedectvá

Svätí a starci – Svedectvá

  Mnísi, nazývaní Svätohorci (Αγιορείτες), žijú na tomto mieste už viac ako tisíc rokov a celé stáročia sa usilujú o očisťovanie duše…
  Je december roku 1990. Loď Axion estin s pútnikmi na palube sa po dvojhodinovej plavbe pomaly blíži k prístavu Dafni na…
    Svätý Paisij Svätohorský hovorí: „Raz, na sviatok svätého Konštantína, mal ísť Chatziefentis (starec Arsénios Kappadocký) z dediny do…
    Bol 28. september 1992. V jednej kélii v Kapsále sa konalo celonočné bdenie na pamiatku ctihodného Isaáka Sýrskeho. Medzi otcami…
    Svätý Paisij Svätohorský hovorí: „Život a zázraky otca Arsénia sa doteraz spájali s obdobím, keď žil v Kappadokii. Väčšie…
    Keď nepriateľ ľudského rodu – diabol videl duchovný zápas ctihodného Serafíma, bojoval proti nemu všemožnými pokušeniami a pascami.…
  Neskôr mnohí ľudia začali prerušovať ticho ctihodného Serafíma návštevami, pretože hľadali duchovné poučenia a útechu. Mnohí mnísi zo Sarovského…
  Rôzne okolnosti a duchovné potreby ma veľmi často viedli do skromnej kalyvy starca Paisija. Stále som sa snažil získať…
    Spomienky na prvé stretnutie so starcom Paisijom Svätohorským sa hlboko a nezmazateľne vryli do mojej pamäte. Spôsob života…
      Istý otec prišiel na Svätú Horu Atos navštíviť starca Paisija. Trápil sa, pretože jeho dcéra mala v…