/ Category / Svätí a starci

Svätí a starci

  Prasknutý stĺp Každoročný zázrak Svätého Svetla (Blahodarného ohňa) pri Najsvätejšom Hrobe Bohočloveka Isusa Christa na poludnie Veľkej soboty je…
  Jeden tvoj spolupracovník ti neustále opakuje: „Neexistuje Boh.“ Ak by som bol na tvojom mieste, povedal by som mu:…
OTÁZKA  Ten, kto si želá vyznať sa zo svojich hriechov, je povinný vyznávať sa pred všetkými, aj pred náhodnými ľuďmi,…
OTÁZKA Čo má robiť ten, kto sa kajal, ale opäť upadol do toho istého hriechu? ODPOVEĎ To, že sa niekto…
  Jeden tvoj spolupracovník ti neustále opakuje: „Neexistuje Boh“. A ty cítiš, akoby ťa bil bičom. Si znepokojený nad jeho…
  Svedectvo profesora M. S.: „Raz v nedeľu, keď som sa nachádzal v chráme, pocítil som na hrudi úzkosť. Nasledujúci deň som…
Boh je oheň, ktorý zohrieva a rozpaľuje srdce. Keď cí­ti­me vo svojom srdci chlad, prizývajme Pána, aby nás prišiel zoh­riať.…
  Starec mal zvláštny duchovný vzťah s mladými. Skutočne ich miloval ako svoje deti, zaujímal sa o to, aby našli…
Vo Farase Kappadockej bol kňazom otec Arsénios, ktorý bol Pravoslávnou cirkvou v Grécku kanonizovaný za svätého v roku 1985. Raz na sviatok…
Svätý Spiridon sa narodil okolo roku 270 na Cypre. Od rodičov dostal dobrú výchovu a stal sa horlivým kresťanom, čo sa…