/ Svätí a starci / Sviatok svätého Charalamba

Sviatok svätého Charalamba


Sviatok svätého Charalamba

Vo Farase Kappadockej bol kňazom otec Arsénios, ktorý bol Pravoslávnou cirkvou v Grécku kanonizovaný za svätého v roku 1985.

Raz na sviatok svätého Charalamba, ako rozpráva jeho kantor Prodromos, prišli otec Arsénios, kantor a nie­koľkí kresťania na miesto vo Farase, ktoré sa volalo Pana­gia Kanci, aby slúžili celonočné bdenie.

Počas bdenia otec Arsénios často vychádzal z oltárnej časti a pomáhal pri spievaní a čítaní.

Počas chválospevov, ktoré spievali spolu, pán Prodro­mos zrazu naproti zbadal bielovlasého, viac ako storočné­ho starčeka s dlhou bradou, ktorý bol zhrbený, podopieral sa o svoju palicu a modlil sa. Kantor zostal celý bez seba a začal sa triasť.

– Je ti zima? – opýtal sa ho ctihodný Arsénios.

On odpovedal, že nie a ukázal mu bielovlasého star­čeka.

Chadziefentis (tak vtedy oslovovali otca Arsénia) sa vôbec neznepokojil, s úctou sa obrátil k bielovlasému star­čekovi a vyzval ho, aby spievali spolu. On neodpovedal, len dal znamenie, aby sami pokračovali.

Svätá liturgia pokračovala ďalej a po posvätení čest­ných Darov sa starček prežehnal, pomaly sa obrátil a začal vychádzať z chrámu.

Piati–šiesti kresťania spolu s kantorom ho sledovali.

Keď vyšiel z chrámu, všetci ho videli, ako mizne vo vode malého jazierka s posvätenou vodou, ktoré sa nachá­dzalo na nádvorí chrámu.

Zdá sa, že tam bola voda. Možno dažďová. Starček sa ponoril do tejto vody a zmizol. Voda sa zvírila tak silno, že vyšplechla a postriekala všetko okolo, dokonca aj dnu v chráme. Chadziefentis povedal, že to bol svätý Chara­lambos.

Ráno sa skončila svätá liturgia a keď odišli do Farasy, vyrozprávali o tomto zvláštnom zázraku.

Takmer všetci obyvatelia Farasy utekali do kaplnky Presvätej Bohorodičky a zbožne si brali z tejto vody, ktorá bola posvätená týmto zvláštnym zázrakom.

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.:

Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012.

Sviatok svätého Charalamba