/ Správy a informácie / Posviacka Prestola v Medzilaborciach

Posviacka Prestola v Medzilaborciach

Pravoslávnu cirkevnú obec v Medzilaborciach v polovici decembra poctil svojou návštevou Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský a Slovenska. Cieľom jeho návštevy bolo posvätenie nového prestola v chráme Svätého Ducha. Veriaci sa spolu so svojim duchovným správcom rozhodli vymeniť pôvodný za nový. Súčasťou obradu posvätenia bolo i obchádzanie s ostatkami svätého okolo chrámu. Tie boli následne vložené do stredu prestola.

Po posviacke sa vladyka Rastislav prihovoril veriacim príhovorom, v ktorom okrem iného uviedol: „Stretli sme sa tu z jediného prostého dôvodu, a to, aby všetci tí, ktorí boli pokrstení a myropomazaní, mohli z tohto prestola prijímať oživujúce Telo a Krv Isusa Christa. To je zmyslom kresťanského života a hlavným dôvodom toho, prečo sa my – pravoslávni kresťania, nedeľu čo nedeľu, deň čo deň schádzame v chráme.“

Prestol je podľa jeho slov „srdcom chrámu“. Veriacim zaželal, aby cez neho prijímali požehnanie: „Nech Pán cez tento svätý prestol požehná všetkých, ktorí chodia do chrámu, stoja pred ním ako pred Božím trónom na nebesiach a vznášajú svoje modlitby, pokorne s láskou a strachom Božím. Presne tak, ako nás Cirkev vyzýva, aby sme pristupovali k čaši“, uviedol.

Po svätej liturgii vladyka odovzdal kantorke medzilaboreckého chrámu pani Márii Džupinovej pochvalnú hramotu na znak poďakovania za vykonávanie zbierok na zakúpenie nového prestola. Rovnako jej poďakoval i za jej dlhoročný prínos v podobe spevu počas bohoslužieb.

Na posviacke sa okrem miestneho duchovného správcu otca Alexandra Zalevského zúčastnili i viacerí kňazi medzilaboreckého arcidekanátu. Slávnostnú svätú liturgiu svojím spevom doprevádzal Mládežnícky zbor svätého apoštola Andreja z Medzilaboriec.

Chrám Svätého Ducha bol dokončený v roku 1949. Kvôli vtedajšiemu režimu nebola jeho výstavba jednoduchá. Veriaci sa však pomoci dočkali od ministra obrany ČSR a neskôr prezidenta republiky Ludvíka Svobodu. Na znak vďaky za jeho pomoc sa chrám zároveň stal pamätníkom padlým v oboch svetových vojnách.

 

Zdroj: Tlačové oddelenie Prešovskej pravoslávnej eparchie

tlacove.ppe@gmail.com

Posviacka Prestola v Medzilaborciach

[Not a valid template]