/ Správy a informácie / Sviatok svätého Paisija v Topoľčanoch

Sviatok svätého Paisija v Topoľčanoch

Sviatok svätého Paisija v Topoľčanoch

 

V dňoch 10. – 11. júla 2020 sa v kaplnke svätých Arsénija Kappadockého a Paisija
Svätohorského v Topoľčanoch konalo duchovné stretnutie pri príležitosti chrámového sviatku
svätého Paisija Svätohorského. Dňa 12. júla, v deň zosnutia starca Paisija, sa konala slávnostná svätá liturgia za účasti pravoslávnych veriacich z Topoľčian a širšieho okolia.

Pri tejto príležitosti bola prezentovaná knižná novinka Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel, Bratislava 2020, ktorej autorom je jeho duchovný syn a priateľ jeromních Isaak.

Táto kniha opisuje život gréckeho mnícha, ktorý väčšiu časť svojho života prežil na Svätej Hore Atos v Grécku, kde za ním prichádzali tisíce ľudí z celého sveta a odnášali si od neho odpovede, ktoré nenašli nikde inde.

 

Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany

Sviatok svätého Paisija v Topoľčanoch