/ Svätí a starci - Svedectvá / Svetlá v kélii starca Paisija

Svetlá v kélii starca Paisija

Svetlá v kélii starca Paisija

 

V roku 1982, v deň Paschy, sa dvaja otcovia, duchovné deti starca Paisija Svätohorského, zastavili v kélii Ravdúchu, aby pozdravili starca, diakona Jána, a povedali mu „Christos vstal z mŕtvych“.

On sa ich opýtal, či prežili Paschu v kélii starca Paisija.

– Nie, – povedali mu, – v Kutlumusíu. Bol s nami aj starec.

Diakon Ján sa začudoval a prekvapený im vysvetlil, čo sa stalo: Spolu s ďalšími otcami prežil Paschu vo vedľajšej kélii. Keď skončili a odchádzali, videli v Panagúde veľa zasvietených svetiel. Celá kélia bola vo svetle, veľkolepé svetielkovanie! Diakon Ján dojatý z tohto predstavenia povedal ostatným: „Pozrite sa, ako veľkolepo prežíva Zmŕtvychvstanie starec Paisij. A my sme skončili veľmi skoro.“

Avšak v Panagúde tej noci nebol nikto; ani sám Paisij. Ktovie, čo to boli za svetlá?

Starec, keď ho informovali o tejto udalosti, pokorne povedal: „Boh tak zariadil, aby informoval diakona Jána, pretože niektorí návštevníci chodia a obťažujú ho, aby sa opýtali, kde je moja kélia, a možno ako človek niekedy hundral alebo sa rozhorčoval, preto mu Boh ukázal toto.“

 

Prevzaté z knihy: Isaak, Jeromních: Život starca Paisija Svätohorského. Bratislava 2013

 Svetlá v kélii starca Paisija