/ Starec Paisij Svätohorský / Krst starca Paisija Svätohorského

Krst starca Paisija Svätohorského

 
Krst starca Paisija Svätohorského

 

V Kappadockej Fárase, mieste, kde sa narodilo veľa svätých, dňa 25. júla 1924, v predvečer svätej Anny sa narodil starec Paisij. Pri krste mu rodičia chceli dať meno Christo podľa starého otca. Avšak ctihodný Arsénios povedal jeho starej matke:

– Ach, Chatzianná[1], toľko detí som ti pokrstil! Nedáš jednému aj moje meno?

A rodičom povedal:

– Dobre, vy chcete nechať človeka v šľapajach starého otca, ja nechcem zanechať mnícha v mojich šľapajach?

A keď sa otočil ku krstnej matke, hovorí jej:

– Povedz Arsénios.

Dal mu teda svoje meno a svoje požehnanie, a predvidel, že prijme mníšstvo, ako sa aj stalo.

V roku, kedy sa narodil starec, sa uskutočnila výmena obyvateľstva a kresťanov Malej Ázie vykorenili z ich rodného domova. Aj rodina starca, spolu s ďalšími Fárasiotčanmi a ctihodným Arséniom odišla do trpkého vyhnanstva. Na lodi pri tlačenici ktosi šliapol na nemluvňa (Arsénia) a hrozila mu smrť. Ale Boh udržal pri živote svojho vyvoleného, pretože sa mal stať vodcom mnohých duší do Nebeského kráľovstva. Starec neskôr s pokorou hovoril:

„Ak by som vtedy zomrel, keď som mal blahodať krstu, hodili by ma do mora, aby ma zožrali ryby, a aspoň by mi nejaká ryba povedala ‚ďakujem‛ a šiel by som do raja.“ (Chcel povedať, že teraz, keď prežil, nič neurobil.)

Chvíľu zostali v Pirease. Potom sa presunuli na hrad v Kerkyre, kde zomrel a bol pochovaný ctihodný Arsénios, ako sám predpovedal: „Štyridsať dní prežijem v Grécku a zomriem na jednom ostrove.“ Neskôr sa presťahovali do Igumenitse a nakoniec sa usadili v Kónitsi.

Novopokrsteného Arsénia, štyridsaťdňové nemluvňa, jeho rodičia priniesli do Grécka. Vtedy ešte neznámeho medzi množstvom utečencov, toho, ktorý sa po rokoch stane známym na celom svete a povedie množstvo ľudí k poznaniu Boha. Od prvých dní spoznal bolesť a trápenie ľudí. Neskôr sa sám stane prístavom útechy pre tisíce týraných duší.

 

Prevzaté z knihy: Isaak, Jeromních: Život starca Paisija Svätohorského. Bratislava 2013.

 

[1] Turecké zložené slovo. Oslovenie, ktoré vyjadruje úctu a lásku. Znamená: Matka pútnička.

 

Krst starca Paisija Svätohorského