/ Svätí a starci - Svedectvá / Svätý Arsénios Kappadocký uzdravuje

Svätý Arsénios Kappadocký uzdravuje

 

Svätý Arsénios Kappadocký uzdravuje

 

Svätý Paisij Svätohorský hovorí:

„Život a zázraky otca Arsénia sa doteraz spájali s obdobím, keď žil v Kappadokii. Väčšie Božie pôsobenie Svätého Ducha začína teraz, ale vlastne už začalo po jeho zosnutí v Grécku, keď si trochu odpočinuli jeho veľmi unavené sväté kosti v požehnanej zemi na svätom ostrove Kerkyra (Korfu).

Už od roku 1970, keď sa prvýkrát zjavil, stále koná zázraky. Svätý otec Arsénios do dnešných dní uzdravil z rôznych chorôb mnohých, ktorí ho prizývali s vierou a zbožnosťou. Nie ja hovorím o týchto zázrakoch, ale svedčia o nich tí, ktorí sa uzdravili, pretože sú vďační svätému Arséniovi a oslavujú Boha.

Božia blahodať nie je nádrž, z ktorej sa vyprázdni voda a potom vyschne, ale je nevyčerpateľným prameňom. Domnievam sa, že je prirodzené, aby teraz pomáhal viac, ako keď žil na zemi, pretože teraz sa už nachádza v blízkosti nebeského Otca a ako Jeho dieťa s odvahou, ktorú získal predtým, môže dostávať hojnú Božiu blahodať a hneď prichádzať k trpiacim ľuďom, aby im pomáhal a uzdravoval ich z chorôb.

Jeho prísna askéza z lásky k Christovi, spolu s jeho láskou a pokorou mu priniesla veľké duchovné napredovanie, aby teraz mohol anjelsky lietať a radovať sa, pretože pomáha viacerým trpiacim ľuďom a pretože sa viac oslavuje Božie meno.

Chatziefentis (otec Arsénios) teraz už neuteká a neunavuje sa, aby stihol prísť k chorým, prečítať nad nimi príslušnú modlitbu a uzdraviť ich, ale ako anjel ľahko lieta z jednej strany sveta na druhú a pomáha všetkým veriacim, ktorí ho zbožne prizývajú.“

 

Prevzaté z knihy: Mních Paisij Svätohorský: Život starca Arsénia Kappadockého. Bratislava 2015.

 

Svätý Arsénios Kappadocký uzdravuje