/ Správy a informácie / Výročie PCO v Topoľčanoch

Výročie PCO v Topoľčanoch

 

Výročie PCO v Topoľčanoch

 

Dňa 12. novembra 2023 sa pri príležitosti 10. výročia od vzniku Pravoslávnej cirkevnej obce v Topoľčanoch konal chrámový sviatok na počesť svätého Arsénia Kappadockého, ktorý žil a pôsobil na prelome 19. a 20. storočia.

V predvečer sviatku sa konala večerná bohoslužba a v nedeľu ráno slávnostná svätá liturgia. Po jej ukončení sa veriaci kresťania priložili k ostatkom svätého Arsénia, ktorý modlitbami zázračne uzdravoval ľudí z rôznych telesných i duševných chorôb počas svojho života a zázračne uzdravuje ľudí aj v súčasnosti.

V kaplnke, ktorá je zriadená v náhradných priestoroch na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch a je zasvätená svätému Arséniovi Kappadockému a svätému Paisijovi Svätohorskému, sa pravidelne vykonávajú bohoslužby. Veriaci zo širšieho okolia žijú bohoslužobným životom a pravidelne pristupujú k spovedi a svätej Eucharistii.

Pravoslávna cirkevná obec v Topoľčanoch prostredníctvom internetovej stránky www.pravoslavie-topolcany.sk prezentuje svoje aktivity a informuje veriacich o programe bohoslužieb na každý mesiac. Prostredníctvom Facebookovej stránky poskytuje informácie o duchovnom živote a najnovších aktualitách v pravoslávnom svete. Ďalej katechizuje veriacich, vydáva knihy s duchovným obsahom, organizuje besedy na duchovné témy a pútnické zájazdy po pravoslávnych monastieroch.

 

Pravoslávna cirkevná obec v Topoľčanoch

Výročie PCO v Topoľčanoch

Výročie PCO v Topoľčanoch

 

Výročie PCO v Topoľčanoch