/ Svätí a starci - Svedectvá / Dar pochopenia Božieho slova

Dar pochopenia Božieho slova

 

Dar pochopenia Božieho slova

 

Svätý Serafím Sarovský ustavičným čítaním Božieho slova získal dar pochopenia jeho významu. Boh jeho dušu naplnil pokojom a dal mu dar vytrženia mysle. Vo Svätom Písme nehľadal len pravdu, ale aj teplo ducha. Počas čítania svätých kníh často mal v očiach slzy dojatia, ktoré, ako sám vyznával, ohrievajú človeka, aby sa stal hodným prijatia duchovných darov, ktoré mu utešujú myseľ i srdce.

Každý deň čítal Žaltár a mníšske pravidlo modlitby zachovával podľa ustanovenia najstarších kresťanských pustovníkov. V stanovenom čase čítal a spieval Prvú, Tretiu, Šiestu a Deviatu hodinku, večernú bohoslužbu, večerné modlitby, modlitby pred spaním, polnočnú a ďalšie bohoslužby. Namiesto večerného pravidla robil tisíc poklôn. Keď sa vycvičil vo všetkých formách a stupňoch modlitby, dosiahol nielen modlitbu mysle, ale aj najvyšší vrchol duchovného nazerania, počas ktorého sa v modlitbe spája myseľ a srdce. Zlé myšlienky odchádzajú a srdce sa zapaľuje duchovným teplom, z ktorého vyžaruje Christovo svetlo a napĺňa pokojom i radosťou celého vnútorného človeka.

 

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J.: Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009.

 

Dar pochopenia Božieho slova