/ Category / Tropár

Tropár

  Ctihodný Jozef z kríža sňal tvoje najčistejšie telo, ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového…
  Christos sa rodí, oslavujte Ho! Christos zostupuje z nebies, privítajte Ho! Christos je už na zemi, zodvihnite sa! Spievaj Pánovi…
  Požehnaný si Christe Bože náš, ktorý si rybárom poslal Svätého Ducha, aby sa stali múdrymi, cez nich si ulovil…
      Christos vstal z mŕtvych, smrťou smrť zničil a súcim v hroboch život daroval.     Христос воскресе из мертвых, смертию…