/ Svätí a starci - Svedectvá / Pokušenia a prísnejšia askéza

Pokušenia a prísnejšia askéza

 

Pokušenia a prísnejšia askéza

 

Keď nepriateľ ľudského rodu – diabol videl duchovný zápas ctihodného Serafíma, bojoval proti nemu všemožnými pokušeniami a pascami. Začal mu vytvárať rôzne strašidlá: raz bolo vonku počuť rev, akoby tam bola divá šelma, inokedy sa zdalo, že dav ľudí s hnevom búcha na dvere jeho kélie, že na neho letia kusy dreva a ďalšie podobné situácie. Niekedy, keď ctihodný Serafím v noci bdel a modlil sa, zdalo sa mu, že niekto búra jeho kéliu a zo všetkých strán ho so zúrivým revom napádajú strašné šelmy. Občas sa to dialo aj cez deň. Inokedy sa pred ním náhle objavovali otvorené hroby, z ktorých vstávali mŕtvi.

Neskôr sa ho istý laik opýtal:

– Otče, videl si nečistých duchov?

Serafím mu s úsmevom odpovedal:

– Sú odporní. Ako je nemožné, aby hriešny človek videl svetlo anjelov, rovnako tak je strašné vidieť démonov, pretože sú hnusní.

Tieto strašné videnia a pokušenia, ktoré boli niekedy sprevádzané aj telesnými útrapami, prekonával Serafím ustavičnou modlitbou srdca a porážal ich mocou čestného a oživujúceho Christovho kríža. Viackrát bol skúšaný duchom slávychtivosti, pretože bol vybraný za igumena rôznych monastierov. Stále rozhodný a hlboko pokorný neprijímal tieto ponuky, ale snažil sa o skutočnú askézu a vo svojom mníšskom živote sa usiloval len o spásu svojej duše a duší svojich blížnych.

 

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J. Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009.

 

Pokušenia a prísnejšia askéza