/ Svätí a starci - Svedectvá / Arsénios Kappadocký uzdravil Turka

Arsénios Kappadocký uzdravil Turka

 

Arsénios Kappadocký uzdravil Turka

 

Vasílios Karópulos vyrozprával, že raz k svätému Arséniovi priviedli Turka, ktorý mal skrivenú hlavu do pravej strany a nemohol sa hýbať. Tento Turek bol náčelníkom zbojníckej skupiny a veľmi krvilačný. Zdá sa, že Boh dopustil, aby sa mu to stalo, pretože len tak prestal kradnúť a vraždiť. Obišiel mnohých lekárov, aby sa uzdravil, ale vyliečenia sa nedočkal.

Prišiel aj k svätému Arséniovi. On sa nad ním pomodlil a hlava sa mu vrátila na pôvodné miesto. Potom ho prísne napomenul za jeho zlý život a udelil mu pravidlo, rovnako aj celej jeho rodine, pretože všetci boli beštie, nie ľudia.

 

Prevzaté z knihy: Mních Paisij Svätohorský: Život starca Arsénia Kappadockého. Bratislava 2015.

 

 Arsénios Kappadocký uzdravil Turka